కనకగిరిరాయ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కనకగిరిరాయ యేగతి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కనకగిరిరాయ యేగతి నొడబరచేవో | వినవయ్య సతినీకు విన్నవించుమనెను ||

చ|| చెలియకు నీ విచ్చిన చెంగలువ పూదండ | కలికి యెవ్వతె నీకు గానుకిచ్చెనో |
పలుచగా నిందు మీద బసపంటి వున్నదిలె | నెలత యీగురుతులు నీకు జూపుమనెను ||

చ|| కాంతకు నీవు మెడ గప్పినట్టి కంటసరి | చెంతల నీకెవ్వతె వుచిత మిచ్చెనో |
పంతాన నొక దిక్కున బసిడిపూస వున్నది | అంతయు దెలియ నిన్ను నడిగె రమ్మనెను ||

చ|| భామగూడు నీవిచ్చినపైడి వ్రాతచీర యిది | కామించి యెవ్వతె నీకు గట్నమిచ్చెనో |
ఆమీద శ్రీవేంకటేశ అదె విలాసమున్నది | యేమతకమో యిది యెరిగించుమనెను ||


kanakagirirAya (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kanakagirirAya yEgati noDabaracEvO | vinavayya satinIku vinnaviMcumanenu ||

ca|| celiyaku nI viccina ceMgaluva pUdaMDa | kaliki yevvate nIku gAnukiccenO |
palucagA niMdu mIda basapaMTi vunnadile | nelata yIgurutulu nIku jUpumanenu ||

ca|| kAMtaku nIvu meDa gappinaTTi kaMTasari | ceMtala nIkevvate vucita miccenO |
paMtAna noka dikkuna basiDipUsa vunnadi | aMtayu deliya ninnu naDige rammanenu ||

ca|| BAmagUDu nIviccinapaiDi vrAtacIra yidi | kAmiMci yevvate nIku gaTnamiccenO |
AmIda SrIvEMkaTESa ade vilAsamunnadi | yEmatakamO yidi yerigiMcumanenu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |