కడలుడిసి నీరాడగా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కడలుడిసి నీరాడగా (రాగం: హిందోళ వసంతం ) (తాళం : )

ప|| కడలుడిసి నీరాడగా దలచువారలకు | కడలేని మనసునకు గడమ యెక్కడిది ||

చ|| దాహమణగిన వెనక తత్త్వమెరి గెదనన్న | దాహమేలణగు తా తత్త్వమేమెరుగు |
దేహంబుగల యన్ని దినములకు పదార్థ | మోహమేలుడుగుదా ముదమేల కలుగు ||

చ|| ముందరెరిగిన వెనుకమొదలు మరచెదనన్న | ముందరేమెరుగుదా మొదలేల మరచు ||
అందముగ దిరువేంకటాద్రీశు మన్ననల | కందు వెరిగిన మేలు కలనైన లేదు ||


kaDaluDisi nIrADagA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kaDaluDisi nIrADagA dalacuvAralaku | kaDalEni manasunaku gaDama yekkaDidi ||

ca|| dAhamaNagina venaka tattvameri gedananna | dAhamElaNagu tA tattvamEmerugu |
dEhaMbugala yanni dinamulaku padArtha | mOhamEluDugudA mudamEla kalugu ||

ca|| muMdarerigina venukamodalu maracedananna | muMdarEmerugudA modalEla maracu ||
aMdamuga diruvEMkaTAdrISu mannanala | kaMdu verigina mElu kalanaina lEdu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Kadaludipi---BKP


http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/02/annamayya-samkirtanalu-tatwamulu_28.htmlఅన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |