కటకటా జీవుడా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కటకటా జీవుడా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కటకటా జీవుడా కాలముదోలుకరాగ | సటవటలనే పొద్దు జరపేవుగా ||

చ|| సమత నన్నియు జదివి కడపటను | కుమతివై అందరి గొలిచేవుగా |
తమిగొని ప్రేమ నెంతయును గంగకు బోయి | తమకించి నూతినీరు దాగేవుగా ||

చ|| తనువు బ్రాయము నమ్మి దానధర్మము మాని | చెనటివై కర్మాలు సేసేవుగా |
వొనరగ మీదనొడ్డినమొగులు నమ్మి | దొనలనీళ్ళు వెళ్ళదోసేవుగా ||

చ|| యెలమితో దిరువెంకటేశు గొలువలేక | పొలమురాజులవెంట బొయ్యేవుగా |
చిలుకకువలె బుద్ధిచెప్పిన గానలేక | పలుమారకే తోజు బాడేవుగా ||


kaTakaTA jIvuDA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kaTakaTA jIvuDA kAlamudOlukarAga | saTavaTalanE poddu jarapEvugA ||

ca|| samata nanniyu jadivi kaDapaTanu | kumativai aMdari golicEvugA |
tamigoni prEma neMtayunu gaMgaku bOyi | tamakiMci nUtinIru dAgEvugA ||

ca|| tanuvu brAyamu nammi dAnadharmamu mAni | cenaTivai karmAlu sEsEvugA |
vonaraga mIdanoDDinamogulu nammi | donalanILLu veLLadOsEvugA ||

ca|| yelamitO diruveMkaTESu goluvalEka | polamurAjulaveMTa boyyEvugA |
cilukakuvale buddhiceppina gAnalEka | palumArakE tOju bADEvugA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |