కంబమున వెడలి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కంబమున వెడలి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కంబమున వెడలి ఘన నరసింహము | కుంభిని హిరణ్యు గూలిచెను ||

చ|| తొడికి దైత్యు తన తొడపైకి దిగిచి | కడుపు చించి రక్తము చల్లి |
జడియక పేగులు జందెంబులుగా | మెడ దగిలించుక మెరసీ వాడె ||

చ|| పెదవులు చింపుచు పెనుగోళ్ళ నదిమి |వుదుటుబునుక కొరి కుమియుచును |
సదరపు గుండెలు చప్పరించుచును | మెదడు గుండముగ మెత్తీవాడే ||

చ|| దేవతల భయము దీర్చి అంకమున | శ్రీవనితను కృపసేయుచును |
పావనపు టహోబల గిరిదైవము | శ్రీవేంకటగిరి చెలగీ వాడే ||


kaMbamuna veDali (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kaMbamuna veDali Gana narasiMhamu | kuMBini hiraNyu gUlicenu ||

ca|| toDiki daityu tana toDapaiki digici | kaDupu ciMci raktamu calli |
jaDiyaka pEgulu jaMdeMbulugA | meDa dagiliMcuka merasI vADe ||

ca|| pedavulu ciMpucu penugOLLa nadimi |vuduTubunuka kori kumiyucunu |
sadarapu guMDelu cappariMcucunu | medaDu guMDamuga mettIvADE ||

ca|| dEvatala Bayamu dIrci aMkamuna | SrIvanitanu kRupasEyucunu |
pAvanapu TahObala giridaivamu | SrIvEMkaTagiri celagI vADE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |