కంటి శుక్రవారము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కంటి శుక్రవారము (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

కంటి శుక్రవారము గడియ లేడింట
అంటి అలమేల్మంగ అండ నుండే స్వామిని॥

సొమ్ములన్నీ కడబెట్టి సొంపుతో గోణముగట్టి
కమ్మని కదంబము కప్పు పన్నీరు
చెమ్మతోన వేష్టువలు రొమ్ముతల మొలచుట్టి
తుమ్మెద యైచాయతోన నెమ్మది నుండే స్వామిని॥

పచ్చకప్పురమె నూఱి పసిడి గిన్నెల నించి
తెచ్చి శిరసాదిగ దిగనలది
అచ్చెరపడి చూడ అందరి కన్నులకింపై
నిచ్చెమల్లెపూవు నలె నిటుతానుండే స్వామిని॥

తట్టు పునుగే కూరిచి చట్టలు చేరిచినిప్పు
పట్టి కరగించి వెండి పళ్యాల నించి
దట్టముగ మేనునిండ పట్టించి దిద్ది
బిట్టు వేడుక మురియు చుండే బిత్తరి స్వామిని॥


Kamti Sukravaaramu (Raagam: ) (Taalam: )


Kamti Sukravaaramu gadiya laedimta
Amti alamaelmamga amda numdae svaamini

Sommulannee kadabetti somputo gonamugatti
Kammani kadambamu kappu panneeru
Chemmatona vaeshtuvalu rommutala molachutti
Tummeda yaichaayatona nemmadi numdae svaamini

Pachchakappurame noo~ri pasidi ginnela nimchi
Techchi Sirasaadiga diganaladi
Achcherapadi chooda amdari kannulakimpai
Nichchemallepoovu nale nitutaanumdae svaamini

Tattu punugae koorichi chattalu chaerichinippu
Patti karagimchi vemdi palyaala nimchi
Dattamuga maenunimda pattimchi diddi
Bittu vaeduka muriyu chumdae bittari svaamini


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |