కంటిమి నేడిదె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కంటిమి నేడిదె (రాగం: ) (తాళం : )

కంటిమి నేడిదె గరుడాచలపతి
ఇంటి వేలుపగు యీశ్వరుండు ||

శ్రీనరసింహుడు చిన్మయకాంతుడు
దానవాంతకుడు దయానిధి
నానా మహిమల నమ్మిన వారిని
పూనుకు కాచె పోషకుడితడు ||

దేవాది దేవుడు దినకర తేజుడు
జీవాంత రంగుడు శ్రీవిభుడు
దైవ శిఖామణి తలచిన వారిని
సేవలు గొనికాచె విభుడితడు ||

పరమమూర్తి హరి ప్రహ్లాద వరదుడు
కరుణానిధి బుధకల్పకము
పరగు శ్రీవేంకట పతి తనదాసుల
నరదుగ గాచేయన ఘనుండితండు ||


kaMTimi nEDide (Raagam: ) (Taalam: )

kaMTimi nEDide garuDAcalapati
iMTi vElupagu yISvaruMDu

SrInarasiMhuDu cinmayakAMtuDu
dAnavAMtakuDu dayAnidhi
nAnA mahimala nammina vArini
pUnuku kAce pOShakuDitaDu

dEvAdi dEvuDu dinakara tEjuDu
jIvAMta raMguDu SrIviBuDu
daiva SiKAmaNi talacina vArini
sEvalu gonikAce viBuDitaDu

paramamUrti hari prahlAda varaduDu
karuNAnidhi budhakalpakamu
paragu SrIvEMkaTa pati tanadAsula
naraduga gAcEyana GanuMDitaMDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |