ఔనయ్య జాణడువు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఔనయ్య జాణడువు (రాగం: ) (తాళం : )

ఔనయ్య జాణడువు ప్రహ్లాద వరద
ఆసలు వెట్టకుము ప్రహ్లాదవరద ||

వేసరక శ్రీసతితో వేడుక నవ్వులు నవ్వి
ఆసలు చూపేవు ప్రహ్లాద వరద
సేస వెట్టిన చేతుల చెరగు వట్టి తిసేవు
ఆ సుద్దులె చెప్పేను ప్రహ్లాద వరద ||

నంటున తొడమీదను నలినాక్షి నెక్కించుక
అంటేవు సిగ్గులు ప్రహ్లాదవరద
గెంటుక ఏ పొద్దును కేలుకేలు కీలించుక
అంటువాయ వదివో ప్రహ్లాద వరద ||

కందువతో కాగిలించి కైవసము సేసుకొంటి
వందముగ నీకెను ప్రహ్లాద వరద
పొంది శ్రీవేంకటమున పొంచి ఔభళములోన
అంది వరాలిచ్చేవు ప్రహ్లాద వరద ||


aunayya jANaDuvu (Raagam: ) (Taalam: )


aunayya jANaDuvu prahlAda varada
Asalu veTTakumu prahlAdavarada

vEsaraka SrIsatitO vEDuka navvulu navvi
Asalu cUpEvu prahlAda varada
sEsa veTTina cEtula ceragu vaTTi tisEvu
A suddule ceppEnu prahlAda varada

naMTuna toDamIdanu nalinAkShi nekkiMcuka
aMTEvu siggulu prahlAdavarada
geMTuka E poddunu kElukElu kIliMcuka
aMTuvAya vadivO prahlAda varada

kaMduvatO kAgiliMci kaivasamu sEsukoMTi
vaMdamuga nIkenu prahlAda varada
poMdi SrIvEMkaTamuna poMci auBaLamulOna
aMdi varAliccEvu prahlAda varada


బయటి లింకులు[మార్చు]

avunayya-jaanadavu-srividya

Ounayya-Janudavu-BKP

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |