ఓహో డేండేం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఓహో డేండేం (రాగం: ) (తాళం : )

ఓహో డేండేం వొగి బ్రహ్మ మిదియని
సాహసమున శ్రుతి దాటెడిని ||

పరమున నరము బ్రకృతియు ననగా
వెరవుదెలియుటే వివేకము
పరము దేవుడును అపరము జీవుడు
తిరమైన ప్రకృతియె దేహము ||

జ్ఞానము జ్ఞేయము జ్ఞానగమ్యమును
పూని తెలియుటే యోగము
జ్ఞానము దేహాత్మ, జ్ఞేయము పరమాత్మ
జ్ఞానగమ్యమే సాధించుమనసు ||

క్షరము నక్షరమును సాక్షి పురుషుడని
సరవి దెలియుటే సాత్వికము
క్షరము ప్రపంచ, మక్షరము కూటస్థుడు
సిరిపురుషోత్తముడే శ్రీ వేంకటేశుడు ||


OhO DEMDEM (Raagam: ) (Taalam: )OhO DEMDEM vogi brahma midiyani
sAhasamuna Sruti dATeDini

paramuna naramu brakRutiyu nanagA
veravudeliyuTE vivEkamu
paramu dEvuDunu aparamu jIvuDu
tiramaina prakRutiye dEhamu

j~jAnamu j~jEyamu j~jAnagamyamunu
pUni teliyuTE yOgamu
j~jAnamu dEhAtma, j~jEyamu paramAtma
j~jAnagamyamE sAdhiMcumanasu

kSharamu nakSharamunu sAkShi puruShuDani
saravi deliyuTE sAtvikamu
kSharamu prapaMca, makSharamu kUTasthuDu
siripuruShOttamuDE SrI vEMkaTESuDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |