ఓరుపే నేరుపు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఓరుపే నేరుపు (రాగం: ) (తాళం : )

ఓరుపే నేరుపు సుమ్మీ వువిదలకు
మారుకోకు మగవాని మనసు మెత్తనిది ||

చలము సంపాదించవద్దు చనవే మెఱయవే
చెలువుడాతడే నీచేత జిక్కీని
బలములు చూపవద్దు పకపక నగవే
అలరిన జాణతనమందులోనే వున్నది ||

పగలు చాటగవద్దు పైకొని మెలగవే
సొగసి ఆతడే నీ సొమ్మై వుండీనీ
తగవుల బెట్టవద్దు తమకము చూపవే
అగపడ్డ నీ పంతములందులోనే వున్నవి ||

మొక్కల మేమియు నొద్దు మోహములు చల్లవే
నిక్కి శ్రీ వేంకటేశుడు నిన్ను గూడెను
తక్కల బెట్టగవొద్దు దయలు దలచవే
అక్కజపు నీ రతులు అందులోనే వున్నవి ||


OrupE nErupu (Raagam: ) (Taalam: )

OrupE nErupu summI vuvidalaku
mArukOku magavAni manasu mettanidi

calamu saMpAdiMcavaddu canavE merxayavE
celuvuDAtaDE nIcEta jikkIni
balamulu cUpavaddu pakapaka nagavE
alarina jANatanamaMdulOnE vunnadi

pagalu cATagavaddu paikoni melagavE
sogasi AtaDE nI sommai vuMDInI
tagavula beTTavaddu tamakamu cUpavE
agapaDDa nI paMtamulaMdulOnE vunnavi

mokkala mEmiyu noddu mOhamulu callavE
nikki SrI vEMkaTESuDu ninnu gUDenu
takkala beTTagavoddu dayalu dalacavE
akkajapu nI ratulu aMdulOnE vunnavi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |