ఓరుచుకోవే యెట్టయినా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఓరుచుకోవే యెట్టయినా (రాగం: ) (తాళం : )

ఓరుచుకోవే యెట్టయినా వువిద నీవు
నేరుపరి నీ విభుడు నేడే వచ్చీ నీడకు ||

కలువల వేసితేనే కాముడు చుట్టము గాడా
వెలయు విరహులకు వెగటు గాక
చలివెన్నెల గాసితే చందురుడు పగవాడా
పొలయలు కలవారే పొగడరుగాక ||

కొసరుచు బాడితేనే కోయిల గుండె బెదరా
అసదు విరహులు కాదందురు గాక
ముసరితే దుమ్మిద మూకలు దయలేనివా
విసిగిన కాముకులే వినలేరు గాక ||

వనము సింగారించితే వసంతుడు కౄరుడా
వొనరని విరహుల కొంటదుగాక
యెనసి శ్రీ వేంకటేశుడేలె నిన్ను చిలుకలు
కినిసేనా పాంథులకు కేరడముగాక ||


OrucukOvE yeTTayinA (Raagam: ) (Taalam: )OrucukOvE yeTTayinA vuvida nIvu
nErupari nI viBuDu nEDE vaccI nIDaku

kaluvala vEsitEnE kAmuDu cuTTamu gADA
velayu virahulaku vegaTu gAka
calivennela gAsitE caMduruDu pagavADA
polayalu kalavArE pogaDarugAka

kosarucu bADitEnE kOyila guMDe bedarA
asadu virahulu kAdaMduru gAka
musaritE dummida mUkalu dayalEnivA
visigina kAmukulE vinalEru gAka

vanamu siMgAriMcitE vasaMtuDu kRUruDA
vonarani virahula koMTadugAka
yenasi SrI vEMkaTESuDEle ninnu cilukalu
kinisEnA pAMthulaku kEraDamugAka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |