ఒసగితివిన్నియు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఒసగితివిన్నియు (రాగం: ) (తాళం : )

ఒసగితివిన్నియు ఒకమాటే
వెసనిక జేసే విన్నపమేది ||

నారాయణ నీ నామమె తలచిన
నీరాని వరము లిచ్చితివి
చేరి నిన్నిట సేవించిన నిక
కోరి పడయనిక కోరికలేవి ||

హరి నీ కొకమరి యటు శరణంటే
గరిమల నన్నిటు గాచితివి
నిరతముగా నిక నుతియింపుచు
అర గొరతని నిను అడిగేదో ||

శ్రీ వేంకటేశ్వర చేయెత్తి మ్రొక్కిన
భావమె నీవై పరగితివి
ఈ వరుసల నీవింతటి దాతవు
ఆవాలనిను కొనియాడేడి దేమి ||


osagitivinniyu (Raagam: ) (Taalam: )


osagitivinniyu okamATE
vesanika jEsE vinnapamEdi

nArAyaNa nI nAmame talacina
nIrAni varamu liccitivi
cEri ninniTa sEviMcina nika
kOri paDayanika kOrikalEvi

hari nI kokamari yaTu SaraNaMTE
garimala nanniTu gAcitivi
niratamugA nika nutiyiMpucu
ara goratani ninu aDigEdO

SrI vEMkaTESvara cEyetti mrokkina
BAvame nIvai paragitivi
I varusala nIviMtaTi dAtavu
Avaalaninu koniyADEDi dEmi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |