ఒరసి చూడబోతే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఒరసి చూడబోతే (రాగం: ) (తాళం : )

ఒరసి చూడబోతే నొకటీ నిజము లేదు
పొరల మేను ధరించి పొరలగ బట్టెను ||

పాతకములటకొన్ని బలు పుణ్యాలట కొన్ని
యీతల స్వర్గనరకాలిచ్చేనట
యేతుల నందుగొన్నాళ్ళు యిందు గొన్నాళ్ళు దేహికి
పోతరించి కాతరించి పొరలనే పట్టెను ||

పొలతులట కోందరు పురుషులట కొందరు
వెలుగును జీకట్లు విహారమట
కలవరింతలుగొంత ఘన సంసారము గొంత
పొలసి జీవులు రెంటా బొరలగ బట్టెను ||

ఒక్కవంక జ్ఞానమట వొక్కవంక గర్మమట
మొక్కి యిహపరాలకు మూలమిదట
తక్కక శ్రీ వేంకటేశు దాసులై గెలిచిరట
పుక్కిట నిన్నాళ్ళు రెంటా బొరలగ బట్టెను ||


orasi cUDabOtE (Raagam: ) (Taalam: )orasi cUDabOtE nokaTI nijamu lEdu
porala mEnu dhariMci poralaga baTTenu

pAtakamulaTakonni balu puNyAlaTa konni
yItala svarganarakAliccEnaTa
yEtula naMdugonnALLu yiMdu gonnALLu dEhiki
pOtariMci kAtariMci poralanE paTTenu

polatulaTa kOMdaru puruShulaTa koMdaru
velugunu jIkaTlu vihAramaTa
kalavariMtalugoMta Gana saMsAramu goMta
polasi jIvulu reMTA boralaga baTTenu

okkavaMka j~jAnamaTa vokkavaMka garmamaTa
mokki yihaparAlaku mUlamidaTa
takkaka SrI vEMkaTESu dAsulai geliciraTa
pukkiTa ninnALLu reMTA boralaga baTTenu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |