ఒకపరికొకపరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఒకపరి కొకపరి (రాగం:ఖరహరప్రియ ) (తాళం : ఆది)

ఒకపరి కొకపరి కొయ్యారమై
మొకమున కళలెల్ల మొలచినట్లుండె॥

జగదేకపతిమేన చల్లిన కర్పూరధూళి
జిగికొని నలువంక చిందగాను
మొగి చంద్రముఖి నురమున నిలిపెగాన
పొగరు వెన్నెల దిగబోసి నట్లుండె॥

పొరిమెరుగు చెక్కుల పూసిన తట్టుపునుగు
కరగి ఇరుదెసల కారగాను
కరిగమన విభుడు గనుక మోహమదము
తొరిగి సామజసిరి తొలికినట్లుండె॥

మెరయ శ్రీవేంకటేశుమేన సింగారముగాను
తరచైన సొమ్ములు ధరియించగా
మెరుగు బోడి అలమేలు మంగయు తాను
మెరుపు మేఘము గూడి మెరసినట్లుండె॥

పెద తిరుమలాచార్యుల రచన


Okapari kokapari (Raagam: Kharaharapriya ) (Taalam: )

Okapari kokapari koyyaaramai
Mokamuna kalalella molachinatlumde

Jagadaekapatimaena challina karpooradhooli
Jigikoni naluvamka chimdagaanu
Mogi chamdramukhi nuramuna nilipegaana
Pogaru vennela digabosi natlumde

Porimerugu chekkula poosina tattupunugu
Karagi irudesala kaaragaanu
Karigamana vibhudu ganuka mohamadamu
Torigi saamajasiri tolikinatlumde

Meraya sreevaemkataesumaena simgaaramugaanu
Tarachaina sommulu dhariyimchagaa
Merugu bodi alamaelu mamgayu taanu
Merupu maeghamu goodi merasinatlumde

Peda tirumalaacharyula rachana

బయటి లింకులు[మార్చు]

Okaparikokapari


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |