ఒకటి బోలిచిన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఒకటి బోలిచిన (రాగం: ) (తాళం : )

ఒకటి బోలిచిన వేరొకటి తోచీని
సకలము బోలిచేము సుదతి సింగారాలు ||

కలువలు జకోరాలు గండుమీలు దామరలు
చలిముతైపు జిప్పలు సతికన్నులు
అలలు నీలమణులంధకారము మేఘము
నలుపు రాశివో నలినాక్షి తురుము ||

జక్కవలు నిమ్మపండ్లు సరి బూగుత్తులు గొండ
లెక్కువ మరిమిద్దెలు యింతి చన్నులు
చుక్కలు సురవొన్నలు సూది వజ్రాల గోళ్ళు
అక్కర యేనుగ తోండాలరంట్లే తొడలు ||

సోగ తీగెలు తూండ్లు సుదతి బాహువులిదె
చేగ చిగురు లత్తిక చెలి పాదాలు
యీగతి శ్రీవేంకటేశ యింతి నీవురము మీద
బాగుగ నమరి పైడి పతిమ బోలినవి ||


okaTi bOlicina (Raagam: ) (Taalam: )


okaTi bOlicina vErokaTi tOcIni
sakalamu bOlicEmu sudati siMgArAlu

kaluvalu jakOrAlu gaMDumIlu dAmaralu
calimutaipu jippalu satikannulu
alalu nIlamaNulaMdhakAramu mEGamu
nalupu rASivO nalinAkShi turumu

jakkavalu nimmapaMDlu sari bUguttulu goMDa
lekkuva marimiddelu yiMti cannulu
cukkalu suravonnalu sUdi vajrAla gOLLu
akkara yEnuga tOMDAlaraMTlE toDalu

sOga tIgelu tUMDlu sudati bAhuvulide
cEga ciguru lattika celi pAdAlu
yIgati SrIvEMkaTESa yiMti nIvuramu mIda
bAguga namari paiDi patima bOlinavi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |