ఒకటికొకటిగూడ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఒకటికొకటిగూడ దోయమ్మ (రాగం: ) (తాళం : )

ఒకటికొకటిగూడ దోయమ్మ నీయందే
సకలము నెటువలె సంతసేసితివే ||

తానకు నీ కుచాలు దంతికుంభల బోలితే
యీ నడుము సింహమునేల పోలెనే
అనివట్టి నీ కన్ను లంబుజాల బోలితేను
అననము చందురుని నదియేల పోలెనే ||

అతివ నీచేతులు బిసాంగముల బోలితేను
యితవై నడపు హంసనేల పోలెనే
చతురత నాసికము సంపెంగ జోలితేను
తతి నీకురులు తుమ్మెదలనేల పోలెనే ||

నేవళపు నీయారు నీలాహి బోలితేను
యీవల మేను మెరుపునేల పోలెనే
శ్రీ వేంకటేశు మొవి చిన్ని కెంపులంతించి
ఆవేళ దంతాలు వజ్రాలై యెట్టువోలెనే ||


okaTikokaTigUDa dOyamma (Raagam: ) (Taalam: )

okaTikokaTigUDa dOyamma nIyaMdE
sakalamu neTuvale saMtasEsitivE ||

tAnaku nI kuchAlu daMtikuMbhala bOlitE
yI naDumu siMhamunEla pOlenE
anivaTTi nI kannu laMbujAla bOlitEnu
ananamu chaMduruni nadiyEla pOlenE ||

ativa nIchEtulu bisAMgamula bOlitEnu
yitavai naDapu haMsanEla pOlenE
chaturata nAsikamu saMpeMga jOlitEnu
tati nIkurulu tummedalanEla pOlenE ||

nEvaLapu nIyAru nIlAhi bOlitEnu
yIvala mEnu merupunEla pOlenE
SrI vEMkaTESu movi chinni keMpulaMtiMchi
AvELa daMtAlu vajrAlai yeTTuvOlenE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |