ఏ నిన్నుదూరక నెవ్వరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏ నిన్నుదూరక (రాగం: ) (తాళం : )

ఏ నిన్నుదూరక నెవ్వరి దూరుదు నీ
వాని నన్నొకయింత వదలక నను నేలవలదా ||

అపరాధిగనక నన్నరసి కావుమని
అపరిమితపు భయమంది నీకు శరణంటిగాక
నెపములేక నన్ను నీకు గావగనేల
అపవర్గరూప దయాంబుధి తిరువేంకటాధిపా ||

ఘనపాపి గనక నీకరుణ గోరి నీ
వనవరతము నాయాతుమను విహరించుమంటిగాక
యెనసి నన్ను గాచుటేమి యరుదు నీకు
ననఘుడ పరమతత్త్వానంద తిరువేంకటాధిప ||


E ninnudUraka (Raagam: ) (Taalam: )

E ninnudUraka nevvari dUrudu nI
vAni nannokayiMta vadalaka nanu nElavaladA

aparAdhiganaka nannarasi kAvumani
aparimitapu BayamaMdi nIku SaraNaMTigAka
nepamulEka nannu nIku gAvaganEla
apavargarUpa dayAMbudhi tiruvEMkaTAdhipA

GanapApi ganaka nIkaruNa gOri nI
vanavaratamu nAyAtumanu vihariMcumaMTigAka
yenasi nannu gAcuTEmi yarudu nIku
nanaGuDa paramatattvAnaMda tiruvEMkaTAdhipa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |