ఏ కులజుడైననేమి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏ కులజుడైననేమి (రాగం: ) (తాళం : )

ఏ కులజుడైననేమి యెవ్వడైననేమి
ఆకడ నాతడె హరినెఱిగినవాడు

పరగిన సత్యసంపన్నుడైన వాడే
పరనిందసేయ దత్పరుడు గాని వాడు
అరుదైన భూతదయానిధి యగువాడే
పరులదానే యని భావించువాడు

నిర్మలుడై యాత్మనియతి గలుగువాడే
ధర్మతత్పరబుధ్ధి దలిగిన వాడు
కర్మమార్గములు తడవనివాడే
మర్మమై హరిభక్తి మఱవనివాడు

జగతి పై హితముగా జరియించువాడే
పగలేక మతిలోన బ్రదికినవాడు
తెగి సకలము నాత్మ దెలిసినవాడే
తగిలి వెంకటేశు దాసుడయినవాడు


E kulajuDainanEmi (Raagam: ) (Taalam: )

E kulajuDainanEmi yevvaDainanEmi
AkaDa nAtaDe harine~riginavADu

paragina satyasampannuDaina vADE
paraniMdasEya datparuDu gAni vADu
arudaina bhUtadayAnidhi yaguvADE
paruladAnE yani bhAviMchuvAdu

nirmaluDai yAtmaniyati galuguvADE
dharmatatparabudhdhi daligina vADu
karmamArgamulu taDavanivADE
marmamai haribhakti ma~ravanivADu

jagati pai hitamugA jariyiMchuvADE
pagalEka matilOna bradikinavADu
tegi sakalamu nAtma delisinavADE
tagili veMkaTESu dAsuDayinavADu


బయటి లింకులు[మార్చు]

E.-Kulajudu-BKP

YEKULAJUDEMI_Jesdas


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |