ఏవి నుపాయాలుగావు యెక్కువ భక్తేకాని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏవి నుపాయాలుగావు (రాగం: దేసాక్షి) (తాళం : )

ఏవి నుపాయాలుగావు యెక్కువ భక్తేకాని
దావతి బడక యిది దక్కితే సులభము

ముంటిపై సుఖమందుట ముక్కున నూరుపునట్టి
దండవాయువు గెలువదలచేదెల్లా
చెంటికవట్టుక పోయి చెస గొండ వాకుట
వెంట గర్మ మార్గమున విష్ణుని సాధించుట

యేనుగుతో బెనగుట యిల నిరాహారియై
కాననిపంచేంద్రియాల గట్టబోవుట
నానిం చినుపగుగిళ్ళు నమలుట బలిమిని
ధ్యానించి మనసుబట్టి దైవము సాధించుట

దప్పికి నెండమావులు దాగ దగ్గరబోవుట
తప్పుజదువులలో దత్త్వము నెంచుట
పిప్పిచవి యడుగుట పెక్కుదైవాల గొలిచి
కప్పిన శ్రీవేంకటేశుకరుణ సాధించుట


Aevi nupaayaalugaavu (Raagam: Daesaakshi) (Taalam: )

Aevi nupaayaalugaavu yekkuva bhaktaekaani
Daavati badaka yidi dakkitae sulabhamu

Mumtipai sukhamamduta mukkuna noorupunatti
Damdavaayuvu geluvadalachaedellaa
Chemtikavattuka poyi chesa gomda vaakuta
Vemta garma maargamuna vishnuni saadhimchuta

Yaenuguto benaguta yila niraahaariyai
Kaananipamchaemdriyaala gattabovuta
Naanim chinupagugillu namaluta balimini
Dhyaanimchi manasubatti daivamu saadhimchuta

Dappiki nemdamaavulu daaga daggarabovuta
Tappujaduvulalo dattvamu nemchuta
Pippichavi yaduguta pekkudaivaala golichi
Kappina sreevaemkataesukaruna saadhimchuta


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |