ఏల సిగ్గులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏల సిగ్గులు (రాగం: ) (తాళం : )

ఏల సిగ్గులు వడేవు యెదుటికి రాగదవే
సోలిగా నీసింగారాలు చూచుగాని యీతడు ||

కొప్పువెట్టుకొంటివిగా కుప్పెసవరము తోడ
కప్పితివిగా పయ్యద కడు బోలుగా
చిప్పిలబూసితివిగా చెంపలునిండా జవ్వాది
యిప్పుడె గక్కన బతినిక వలపించవే ||

కట్టుకొంటివిగా చీరకళబెళ మనగాను
వొట్టుకొంటివిగా సొమ్ములొళ్ళొ నిండాను
గట్టిగా నిడుకొంటివిగా కన్నులనుగాటుక
దట్టముగా నీతనికి తమిరేచగదవే ||

సేసితివిగా విడేలు చెంగావి మోవెల్లాగప్ప
వేసితివిగా మెడను విరిదండలు
వేసర కలమేల్మంగ విభుడు శ్రీవేంకటేశు
డసతో నన్నేల నీవూ నంటనే యీతని ||


Ela siggulu (Raagam: ) (Taalam: )

Ela siggulu vaDEvu yeduTiki rAgadavE
sOligA nIsiMgArAlu chUchugAni yItaDu ||

koppuveTTukoMTivigA kuppesavaramu tODa
kappitivigA payyada kaDu bOlugA
chippilabUsitivigA cheMpaluniMDA javvAdi
yippuDe gakkana batinika valapiMchavE ||

kaTTukoMTivigA chIrakaLabeLa managAnu
voTTukoMTivigA sommuloLLo niMDAnu
gaTTigA niDukoMTivigA kannulanugATuka
daTTamugA nItaniki tamirEchagadavE ||

sEsitivigA viDElu cheMgAvi mOvellAgappa
vEsitivigA meDanu viridaMDalu
vEsara kalamElmaMga vibhuDu SrIvEMkaTESu
DasatO nannEla nIvU naMTanE yItani ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |