ఏల రాడమ్మా యింతిరో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏల రాడమ్మా (రాగం: ) (తాళం : )

ఏల రాడమ్మా యింతిరో వా
డేలరాడమ్మా నన్నేలినవాడు ||

పచ్చని పులుగుల బండిమీద నుండు
పచ్చవింటి పిన్నబాలుని తండ్రి
పచ్చని చాయల బాయని బంగారు
పచ్చడముగట్టిన బాగైనవాడు ||

తెల్లని పులుగుపై తిరుగ మరిగినట్టి
తెల్లని సతిపాలి దేవరతండ్రి
తెల్లని పరపుపై తేలి పొరలువెట్టు
తెల్లని కన్నుల దెలివైనవాడు ||

కొండవింటివాని గుత్తగొనినయట్టి
కొండుకప్రాయపు గూతురుతండ్రి
కొండలరాయడు కోనేటి తిమ్మయ్య
కొండ తల నెత్తి గురుతైన వాడు ||


Ela rADammA (Raagam: ) (Taalam: )

Ela rADammA yiMtirO vA
DElarADammA nannElinavADu

paccani pulugula baMDimIda nuMDu
paccaviMTi pinnabAluni taMDri
paccani cAyala bAyani baMgAru
paccaDamugaTTina bAgainavADu

tellani pulugupai tiruga mariginaTTi
tellani satipAli dEvarataMDri
tellani parapupai tEli poraluveTTu
tellani kannula delivainavADu

koMDaviMTivAni guttagoninayaTTi
koMDukaprAyapu gUturutaMDri
koMDalarAyaDu kOnETi timmayya
koMDa tala netti gurutaina vADu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |