ఏలోకమున లేడు యింతటిదైవము మరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏలోకమున లేడు (రాగం: దేసాక్షి ) (తాళం : )

ఏలోకమున లేడు యింతటిదైవము మరి
జోలి దవ్వి తవ్వి యెంత సోదించినాను

మంచిరూపున నెంచితే మరునిగన్నతండ్రి
ఇంచుకంత సరిలేదు ఇతనికిని
మించుసంపదల నైతే మేటిలక్ష్మీకాంతుడు
పొంది యీతనికి నీడు పురుడించగలరా

తగ బ్రతాపమునను దానవాంతకు డితడు
తగుల నీతనిమారుదైవాలు లేరు
పొగరుమగతనాన బురుషోత్తము డితడు
వెగటై యీతనిపాటి వెదకిన లేరు

పట్టి మొదలెంచితేను బ్రహ్మగన్నతండ్రితడు
ఘట్టున నింతటివారు మరి వేరి
ఇట్టె శ్రీవేంకటేశుడీగికి వరదుడు
కొట్టగొన నితరుల గురిసేయగలరా


Aelokamuna laedu (Raagam:Daesaakshi ) (Taalam: )

Aelokamuna laedu yimtatidaivamu mari
Joli davvi tavvi yemta sodimchinaanu

Mamchiroopuna nemchitae marunigannatamdri
Imchukamta sarilaedu itanikini
Mimchusampadala naitae maetilakshmeekaamtudu
Pomdi yeetaniki needu purudimchagalaraa

Taga brataapamunanu daanavaamtaku ditadu
Tagula neetanimaarudaivaalu laeru
Pogarumagatanaana burushottamu ditadu
Vegatai yeetanipaati vedakina laeru

Patti modalemchitaenu brahmagannatamdritadu
Ghattuna nimtativaaru mari vaeri
Itte sreevaemkataesudeegiki varadudu
Kottagona nitarula gurisaeyagalaraa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |