ఏలోకమందున్నా నేమీ లేదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏలోకమందున్నా (రాగం: ) (తాళం : )

ఏలోకమందున్నా నేమీ లేదు
తాలిమి నందుకుదగ్గదావతేకాని ||

సురల కసురలకు సూడునుబాడునే కాని
పొరసి సుఖించగ బొద్దు లేదు
ధరలో ఋషులకును తపము సేయనేకాని
మరిగి భోగించగ మరి పొద్దు లేదు ||

గక్కన సిద్దులకైనా గంతయు బొంతయేకాని
చిక్కిపరుసము గలిగి నెలవులేదు
రెక్కలు గలపక్షికి రేసుతిమ్మటలేకాని
చక్క వైకుంఠాన కెగయ సత్తువ లేదు ||

సకల జంతువులకు జన్మాదులేకాని
అకటా నిత్యానంద మందలేదు
వెకలి శ్రీవేంకటేశు విష్ణుదాసులకే మంచి
సుకములెల్లా గలవు సుడివడలేదు ||


ElOkamaMdunnA (Raagam: ) (Taalam: )

ElOkamaMdunnA nEmI lEdu
tAlimi naMdukudaggadAvatEkAni

surala kasuralaku sUDunubADunE kAni
porasi suKiMcaga boddu lEdu
dharalO RuShulakunu tapamu sEyanEkAni
marigi BOgiMcaga mari poddu lEdu

gakkana siddulakainA gaMtayu boMtayEkAni
cikkiparusamu galigi nelavulEdu
rekkalu galapakShiki rEsutimmaTalEkAni
cakka vaikuMThAna kegaya sattuva lEdu

sakala jaMtuvulaku janmAdulEkAni
akaTA nityAnaMda maMdalEdu
vekali SrIvEMkaTESu viShNudAsulakE maMci
sukamulellA galavu suDivaDalEdu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |