ఏలే యేలే మరదలా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏలే యేలే మరదలా (రాగం: ) (తాళం : )

ఏలే యేలే మరదలా చాలుజాలు
చాలును చాలు నీతోడి సరసంబు బావ ||

గాటపు గుబ్బలు గదలగ గులికేవు
మాటల దేటల మరదలా
చీటికి మాటికి జెనకేవే వట్టి
బూటకాలు మానిపోవే బావ ||

అందిందె నన్ను నదలించి వేసేవు
మందమేలపు మరదలా
సందుకో దిరిగేవి సటకారివో బావ
పొందుగాదిక బోవే బావ ||

చొక్కపు గిలిగింతల చూపుల నన్ను
మక్కువ సేసిన మరదలా
గక్కున నను వేంకటపతి కూడితి
దక్కించుకొంటివి తగులైతి బావ ||


ElE yElE maradalA (Raagam: ) (Taalam: )

ElE yElE maradalA cAlujAlu cAlunu
cAlu nItODi sarasaMbu bAva

gATapu gubbalu gadalaga gulikEvu
mATala dETala maradalA
cITiki mATiki jenakEvE vaTTi
bUTakAlu mAnipOvE bAva

aMdiMde nannu nadaliMci vEsEvu
maMdamElapu maradalA
saMdukO dirigEvi saTakArivO bAva
poMdugAdika bOvE bAva

cokkapu giligiMtala cUpula nannu
makkuva sEsina maradalA
gakkuna nanu vEMkaTapati kUDiti
dakkiMcukoMTivi tagulaiti bAva


బయటి లింకులు[మార్చు]

Ele-Ele-Maradala---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |