ఏలవచ్చీ యేలపోయీ నెందుండీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏలవచ్చీ యేలపోయీ (రాగం: ) (తాళం : )

ఏలవచ్చీ యేలపోయీ నెందుండీ బ్రాణి
తోలుతిత్తిలోన జొచ్చి దుంక దూరనా ||

పుట్టులేక నరకాలపుంగుడై తానుండక యీ
పుట్టుగున కేల వచ్చీ పోయీ బ్రాణి
పుట్టుచునే కన్నవారి బుట్టినవారి నాసల
బెట్టిపెట్టి దుఃఖముల బెడరేచనా ||

భూతమై యడవిలో బొక్కుచు దానుండక యీ
బూతుజన్మమేల మోచె బుచ్చినప్రాణి
రాతిరిబగలు ఘొరపుబాటు వడిపడి
పాతకాలు చేసి యమబాధబడనా ||

కీటమై వేంకటగిరి కిందనైన నుండక యీ
చేటువాటుకేల నోచె చెల్లబో ప్రాణి
గాటమైనసంపదల కడలేనిపుణ్యాల
కోటికి బడగెత్తక కొంచెపడనా ||


ElavaccI yElapOyI (Raagam: ) (Taalam: )

ElavaccI yElapOyI neMduMDI brANi
tOlutittilOna jocci duMka dUranA

puTTulEka narakAlapuMguDai tAnuMDaka yI
puTTuguna kEla vaccI pOyI brANi
puTTucunE kannavAri buTTinavAri nAsala
beTTipeTTi duHKamula beDarEcanA

BUtamai yaDavilO bokkucu dAnuMDaka yI
bUtujanmamEla mOce buccinaprANi
rAtiribagalu GorapubATu vaDipaDi
pAtakAlu cEsi yamabAdhabaDanA ||

kITamai vEMkaTagiri kiMdanaina nuMDaka yI
cETuvATukEla nOce cellabO prANi
gATamainasaMpadala kaDalEnipuNyAla
kOTiki baDagettaka koMcepaDanA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |