ఏరీతి నెవ్వరు నిన్ను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏరీతి నెవ్వరు (రాగం: ) (తాళం : )

ఏరీతి నెవ్వరు నిన్ను నెట్టు భావించినాను
వారి వారి పాలికి వరదుడ వౌదువు ||

చేరి కొల్చినవారికి జేపట్టు గుంచమవు
కోరి నుతించువారి కొంగుపైడివి
మేరతో దలచువారి మేటినిధానమవు
సారపు వివేకులకు సచ్చిదానందుడవు ||

కావలెనన్నవారికి కామధేనువు మరి
సేవ చేసేవారికి చింతామణివి
నీవే గతన్నవారికి నిఖిల రక్షకుడవు
వావిరి శరణు వేడే వారికి భాగ్యరాశివి ||

నిన్ను బూజించేవారి నిజ పరతత్త్వమవు
యిన్నిటా నీదాసులకు నేలికవు
యెన్నగ శ్రీవేంకటేశ యిహపరములకును
పన్ని కాచుకున్నవారి ఫలదాయకుడవు ||


ErIti nevvaru (Raagam: ) (Taalam: )

ErIti nevvaru ninnu neTTu BAviMcinAnu
vAri vAri pAliki varaduDa vauduvu

cEri kolcinavAriki jEpaTTu guMcamavu
kOri nutiMcuvAri koMgupaiDivi
mEratO dalacuvAri mETinidhAnamavu
sArapu vivEkulaku saccidAnaMduDavu

kAvalenannavAriki kAmadhEnuvu mari
sEva cEsEvAriki ciMtAmaNivi
nIvE gatannavAriki niKila rakShakuDavu
vAviri SaraNu vEDE vAriki BAgyarASivi

ninnu bUjiMcEvAri nija paratattvamavu
yinniTA nIdAsulaku nElikavu
yennaga SrIvEMkaTESa yihaparamulakunu
panni kAcukunnavAri PaladAyakuDavu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |