ఏమొకో చిగురుటధరమున ఎడనెడకస్తూరి నిండెను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమొకో చిగురుటధరమున (రాగం: తిలంగ్) (తాళం : రూపకం)

ఏమొకో చిగురుటధరమున ఎడనెడకస్తూరి నిండెను
భామిని విభునకు వ్రాసిన పత్రిక కాదు కదా

కలికి చకోరాక్షికి కడకన్నులు కెంపైతోచిన
చెలువంబిప్పుడిదేమో చింతింపరేచెలులు
నలువున ప్రాణేశ్వరునిపై నాటినయాకొనచూపులు
నిలువునపెరుకగనంటిన నెత్తురుకాదుకదా

పడతికి చనుగవమెరుగులు పైపై పయ్యెద వెలుపల
కడుమించిన విధమేమో కనుగొనరే చెలులు
వుడుగని వేడుకతో ప్రియుడొత్తిన నఖశశిరేఖలు
వెడలగవేసవికాలపు వెన్నెలకాదుకదా

ముద్దియ చెక్కులకెలకుల ముత్యపుజల్లుల చేర్పుల
వొద్దికలాగులివేమో ఊహింపరే చెలులు
గద్దరి తిరువేంకటపతి కొగిటియధరామృతముల
అద్దిన సురతపు చెమటల అందము కాదు కదా


Aemoko chigurutadharamuna (Raagam: ) (Taalam: )

Aemoko chigurutadharamuna edanedakastoori nimdenu
Bhaamini vibhunaku vraasina patrika kaadu kadaa

Kaliki chakoraakshiki kadakannulu kempaitochina
Cheluvambippudidaemo chimtimparaechelulu
Naluvuna praanaesvarunipai naatinayaakonachoopulu
Niluvunaperukaganamtina netturukaadukadaa

Padatiki chanugavamerugulu paipai payyeda velupala
Kadumimchina vidhamaemo kanugonarae chelulu
Vudugani vaedukato priyudottina nakhasasiraekhalu
Vedalagavaesavikaalapu vennelakaadukadaa

Muddiya chekkula kelakula mutyapu jallula chaerpula
Voddikalaagulivaemo oohimparae chelulu
Gaddari tiruvaemkatapati kogitiyadharaamrtamula
Addina suratapu chematala amdamu kaadu kadaa

బయటి లింకులు[మార్చు]

Emuko-SR


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |