ఏమైనా నాడేవారి నేమందును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమైనా నాడేవార (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమైనా నాడేవారి నేమందును
మోము చూచితే చెరువుముయ్య మూకుడున్నదా ||

అడియాలముగ నీవు ఆడేవి సత్యాలేకాక
కడు మావంటి వారితో గల్ల లాడేవా
అడిసి తొల్లి అసురసతులతో నేమోకాక
తడవితే నేటి వేళ తప్పు నీయందున్నదా ||

చిమ్మిరేగ నీ విన్నిటా జేసేవి పుణ్యాలేకాక
పమ్ము నీ వొళ్ళ నెంచితే పాపమున్నదా
కుమ్మరించి యీ సుద్దులు గొల్లతలందేమో కాక
నెమ్మది నీ పొద్దుకు నింద నీయందున్నదా ||

దగ్గరితే నీ వల్లను దయ దాక్షిణ్యాలేకాక
కగ్గిన నిష్టూర మించుకంత గలదా
వెగ్గళించి నన్నును శ్రీవేంకటేశ కూడితివి
వొగ్గి నిన్ను దూరబోతే వొచ్చము నీకున్నదా ||


EmainA nADEvAri (Raagam: ) (Taalam: )

EmainA nADEvAri nEmaMdunu
mOmu cUcitE ceruvumuyya mUkuDunnadA

aDiyAlamuga nIvu ADEvi satyAlEkAka
kaDu mAvaMTi vAritO galla lADEvA
aDisi tolli asurasatulatO nEmOkAka
taDavitE nETi vELa tappu nIyaMdunnadA

cimmirEga nI vinniTA jEsEvi puNyAlEkAka
pammu nI voLLa neMcitE pApamunnadA
kummariMci yI suddulu gollatalaMdEmO kAka
nemmadi nI podduku niMda nIyaMdunnadA

daggaritE nI vallanu daya dAkShiNyAlEkAka
kaggina niShTUra miMcukaMta galadA
veggaLiMci nannunu SrIvEMkaTESa kUDitivi
voggi ninnu dUrabOtE voccamu nIkunnadA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |