ఏమీ నడుగనొల్ల హెచ్చుకుందు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమి గలిగెను (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమి గలిగెను మాకిందువలన
వేమారు బొరలితిమి వెర్రిగొన్నట్లు ||

తటతటన నీటిమీదట నాలజాలంబు
లిటునటు జరించవా యీది యీది
అటువలెనెపో తమకమంది సంసారంపు
ఘటనకై తిరిగితిమి కడగానలేక ||

దట్టముగ బారావతములు మిన్నుల మోవ
కొట్టగొన కెక్కెనా కూడికూడి
వట్టియాసలనే యిటువలెనేపో యిన్నాళ్ళు
బట్టబయ లీదితిమి పనిలేనిపాట ||

బెరసి కుమ్మరపురువు పేడలోపలనెల్ల
పొరలదా పలుమారు బోయొపోయి
వరుస జన్మముల నటువలెనెపో పొరలితిమి
తిరువేంకటాచలాధిపు దలచలేక ||


EmI naDuganolla (Raagam: ) (Taalam: )

EmI naDuganolla heccukuMdu lananolla
kAmiMci nIviccitivi kaivalyapadamu

puTTugulaku verava BuvilOna hari nIku
niTTe nIdAsuDa nE naitEjAlu
veTTiki nEjAtiyaina veruva nInAmamulu
voTTi nAnAlikamIda nuMTE jAlu

duritAlaku verava tuda vEyainA hari nI
karuNa gaiMkaryamu galigitE jAlu
nirati niMdriyAlaku nE verava nIvAtma
berarEpakuDavai perigitE jAlu

yElOkamainA verava yeppuDU SrIvEMkaTESa
pAliMci nIkRupa nApai bAritE jAlu
kAlameTlayinA verava karma mETTayinA verava
yElinanIdAsulu nanniyyakoMTE jAlunu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |