ఏమి సేయుదు నింక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమి సేయుదు (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమి సేయుదు నింక నిందిరాధీశ్వరుడా
నీమఱగు చొచ్చితిని నెరవేర్తుగాక ||

కడి వోనిజవ్వనము కలిమిలేమెఱుగునా
బడినుండి మిగుల ఋణపరచుగాక
అడియాసలెల్లా బుణ్యముబాప మెఱుగునా
వెడగుదనలో దయ విడిపించుగాక ||

వలపువెఱ పెఱుగునా వాడిమొనలకు నైన
బలిమి దూరించ జలపట్టుగాక
చలనమందినమనసు జాతి నీ తెఱుగునా
కలిసి హేయమున కొడిగట్టించుగాక ||

యెలమి రతివశము యెగ్గుసిగ్గెఱుగునా
బలిమి దిట్లకు నొడబఱచుగాక
యిలలోన శ్రీవేంకటేశ నీమాయ లివి
తలగించి యేలితివి దయసేతుగాక ||


Emi sEyudu (Raagam: ) (Taalam: )

Emi sEyudu niMka niMdirAdhISvaruDA
nImarxagu coccitini neravErtugAka

kaDi vOnijavvanamu kalimilEmerxugunA
baDinuMDi migula RuNaparacugAka
aDiyAsalellA buNyamubApa merxugunA
veDagudanalO daya viDipiMcugAka

valapuverxa perxugunA vADimonalaku naina
balimi dUriMca jalapaTTugAka
calanamaMdinamanasu jAti nI terxugunA
kalisi hEyamuna koDigaTTiMcugAka

yelami rativaSamu yeggusiggerxugunA
balimi diTlaku noDabarxacugAka
yilalOna SrIvEMkaTESa nImAya livi
talagiMci yElitivi dayasEtugAka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |