ఏమి సేయవచ్చు గర్మమిచ్చినంతేకాని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమి సేయవచ్చు గర్మమిచ్చినంతేకాని (రాగం:సామంతం ) (తాళం : )

ఏమి సేయవచ్చు గర్మమిచ్చినంతేకాని లేదు
తాము సేసినంత వట్టు తమకు బోరాదు ||

ఇట్టునట్టు మిట్టిపడ్డ యించుకంతా లేదు,వీపు
బట్టగట్ట మోపు మోచి పాటువడ్డా లేదు
తట్టువడ లోకమెల్ల దవ్వుకొనినా లేదు
తెట్టదెరువున నోరుదెరచినా లేదు ||

అడిగి పరులబదు కాసపడ్డా లేదు, భీతి
విడిచి నెత్తుటదోగి వీరుడైనా లేదు
అడవులెల్లాదిరిగి అలమటించిన లేదు
యిడుమపాటుకు జొచ్చి యియ్యకొన్నా లేదు ||

వచ్చివచ్చి వనితల వలపించుకొన్నా లేదు
మెచ్చులగుఋఋఅము నెక్కి మెరసినా లేదు
యెచ్చరిక దిరువేంకటేశు గొలువక వుంటే
యిచ్చటనచ్చట సుఖ మించుకంతా లేదు ||


Emi sEyavachchu garmamichchinaMtEkAni (Raagam:sAmaMtaM ) (Taalam: )

Emi sEyavachchu garmamichchinaMtEkAni lEdu
tAmu sEsinaMta vaTTu tamaku bOrAdu ||

iTTunaTTu miTTipaDDa yiMchukaMtA lEdu,vIpu
baTTagaTTa mOpu mOchi pATuvaDDA lEdu
taTTuvaDa lOkamella davvukoninA lEdu
teTTaderuvuna nOruderachinA lEdu ||

aDigi parulabadu kAsapaDDA lEdu, bhIti
viDichi nettuTadOgi vIruDainA lEdu
aDavulellAdirigi alamaTiMchina lEdu
yiDumapATuku jochchi yiyyakonnA lEdu ||

vachchivachchi vanitala valapiMchukonnA lEdu
mechchulaguRRamu nekki merasinA lEdu
yechcharika diruvEMkaTESu goluvaka vuMTE
yichchaTanachchaTa sukha miMchukaMtA lEdu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |