ఏమి గలిగెను మాకిందువలన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమి గలిగెను (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమి గలిగెను మాకిందువలన
వేమారు బొరలితిమి వెర్రిగొన్నట్లు ||

తటతటన నీటిమీదట నాలజాలంబు
లిటునటు జరించవా యీది యీది
అటువలెనెపో తమకమంది సంసారంపు
ఘటనకై తిరిగితిమి కడగానలేక ||

దట్టముగ బారావతములు మిన్నుల మోవ
కొట్టగొన కెక్కెనా కూడికూడి
వట్టియాసలనే యిటువలెనేపో యిన్నాళ్ళు
బట్టబయ లీదితిమి పనిలేనిపాట ||

బెరసి కుమ్మరపురువు పేడలోపలనెల్ల
పొరలదా పలుమారు బోయొపోయి
వరుస జన్మముల నటువలెనెపో పొరలితిమి
తిరువేంకటాచలాధిపు దలచలేక ||


Emi galigenu (Raagam: ) (Taalam: )

Emi galigenu mAkiMduvalana
vEmAru boralitimi verrigonnaTlu

taTataTana nITimIdaTa nAlajAlaMbu
liTunaTu jariMcavA yIdi yIdi
aTuvalenepO tamakamaMdi saMsAraMpu
GaTanakai tirigitimi kaDagAnalEka

daTTamuga bArAvatamulu minnula mOva
koTTagona kekkenA kUDikUDi
vaTTiyAsalanE yiTuvalenEpO yinnALLu
baTTabaya lIditimi panilEnipATa

berasi kummarapuruvu pEDalOpalanella
poraladA palumAru bOyopOyi
varusa janmamula naTuvalenepO poralitimi
tiruvEMkaTAcalAdhipu dalacalEka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |