ఏమిసేసిన నీరుణ మెట్టు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమిసేసిన నీరుణ (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమిసేసిన నీరుణ మెట్టు వాసును
కామితఫలద వోకరుణానిధి ||

చేరి కర్మములు నన్ను చెఱువట్టకుండగాను
పేరువాడి వచ్చి విడిపించుకొంటివి
సారె తగవట్టె కాదా శక్తిగలవారెల్లా
నారయదీనుల గంటే నడ్డమై కాతురు ||

అరులు పంచేంద్రియము లందు నిందు దియ్యగాను
వెరవుతోడ వెనక వేసుకొంటివి
పరగ నట్టేకాదా బలుపులైనవారు
అరయ బేదలకైన ఆపద మానుతురు ||

పలుజన్మములే నన్ను పరి అరికొట్టుకోగా
తొలగదోసి నాకు దోడైతివి
యెలమి శ్రీవేంకటేశ యిల శూరులైనవారు
బలుభయ మిందరికి బాపుచుందురు ||


EmisEsina nIruNa (Raagam: ) (Taalam: )

EmisEsina nIruNa meTTu vAsunu
kAmitaPalada vOkaruNAnidhi

cEri karmamulu nannu cerxuvaTTakuMDagAnu
pEruvADi vacci viDipiMcukoMTivi
sAre tagavaTTe kAdA SaktigalavArellA
nArayadInula gaMTE naDDamai kAturu

arulu paMcEMdriyamu laMdu niMdu diyyagAnu
veravutODa venaka vEsukoMTivi
paraga naTTEkAdA balupulainavAru
araya bEdalakaina Apada mAnuturu

palujanmamulE nannu pari arikoTTukOgA
tolagadOsi nAku dODaitivi
yelami SrIvEMkaTESa yila SUrulainavAru
baluBaya miMdariki bApucuMduru


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |