ఏమిసేయువార మికను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమిసేయువార మికను (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమిసేయువార మికను
ఆమనిచేలపచ్చలాయ బ్రదుకు ||

దీపనమనియెడి తీరనియాస
రేపుమాపు బెడరేచగా
తోపుసేయగరాక దురితపుతరవుల
కాపదలకు లోనాయ బ్రదుకు ||

వేడుకనెడి పెద్దవిడువనితరవు
వోడ కెపుడు వొద్దనుండగా
జోడు విడువరాక చులుకదనంబున
కాడికెలకు లోనాయ బ్రదుకు ||

మమకారమనియెడి మాయతరవు
తిమిర మెక్కించుక తియ్యగా
విమలమూరితియైన వేంకటగిరిపతి
అమర జేరక యెరువాయ బ్రదుకు ||


EmisEyuvAra mikanu (Raagam: ) (Taalam: )

EmisEyuvAra mikanu
AmanicElapaccalAya braduku

dIpanamaniyeDi tIraniyAsa
rEpumApu beDarEcagA
tOpusEyagarAka duritaputaravula
kApadalaku lOnAya braduku

vEDukaneDi peddaviDuvanitaravu
vODa kepuDu voddanuMDagA
jODu viDuvarAka culukadanaMbuna
kADikelaku lOnAya braduku

mamakAramaniyeDi mAyataravu
timira mekkiMcuka tiyyagA
vimalamUritiyaina vEMkaTagiripati
amara jEraka yeruvAya braduku


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |