ఏమిసేతు నిందుకు మందేమైన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమిసేతు నిందుకు (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమిసేతు నిందుకు మందేమైన బోయరాదా
సామజ గరుడ నీతో సంగమొల్లదేటికి ||

మాయల సంసారము మరిగిన కర్మము
యీయెడ నిను మరుగ దేటికో హరి
కాయజ కేలిపై దమి గలిగిన మనసు
కాయజుతండ్రి నీపై గలుగదేటికి ||

నాటకపు గనకము నమ్మినట్టి బదుకు
యేటికి నీ భక్తి నమ్మేదేల
గూట బడే పదవులు గోరేటి జీవుడు
కూటువైన నిజముక్తి గోరెడిది యేటికీ ||

పాప పుణ్యములకె పాలుపడ్డ నేను
యేపున నీపాల జిక్కనేలకో హరి
శ్రీపతి నాలోని శ్రీ వేంకటేశుడ
నేపేరి వాడ నాకు నిండు మాయలేటికి ||


EmisEtu niMduku (Raagam: ) (Taalam: )

EmisEtu niMduku maMdEmaina bOyarAdA
sAmaja garuDa nItO saMgamolladETiki

mAyala saMsAramu marigina karmamu
yIyeDa ninu maruga dETikO hari
kAyaja kElipai dami galigina manasu
kAyajutaMDri nIpai galugadETiki

nATakapu ganakamu namminaTTi baduku
yETiki nI Bakti nammEdEla
gUTa baDE padavulu gOrETi jIvuDu
kUTuvaina nijamukti gOreDidi yETikI

pApa puNyamulake pAlupaDDa nEnu
yEpuna nIpAla jikkanElakO hari
SrIpati nAlOni SrI vEMkaTESuDa
nEpEri vADa nAku niMDu mAyalETiki


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |