ఏమిసేతు నమ్మలాల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమిసేతు నమ్మలాల (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమిసేతు నమ్మలాల యెందుకౌను నాయకుడు
భూమిలో జెప్ప గొత్త యీ పురుష విరహము ||

తొయ్యలి రాకకు బతి తొంగిచూడ బోతేను
దయ్యమువలె జంద్రుడు తలచూపెను
చయ్యన నందు కతడు జడసి తలవంతే
నుయ్యివలెనే తోచె నూలుకొని మనసు ||

మగువ యెలుగు విన మతి నాలకించితేను
పగవాని వలనే పల్కెగోవిల
వెగటై యందు కతడు వీనులు మూసుకొంటే
మొగులు వలెనే కప్ప ముంచుక విరహము ||

నలినాక్షి రూపు మనసున దలచబోతే
చిలుకుగాలమై తోచెనుమరుడు
అలసె శ్రీవేంకటేశుడంతలోన సతిగూడె
నెలకొని కొండవలె నిలిచె సంతోసము ||


EmisEtu nammalAla (Raagam: ) (Taalam: )

EmisEtu nammalAla yeMdukounu nAyakuDu
bhUmilO jeppa gotta yI puruSha virahamu ||

toyyali rAkaku bati toMgichUDa bOtEnu
dayyamuvale jaMdruDu talachUpenu
chayyana naMdu kataDu jaDasi talavaMtE
nuyyivalenE tOche nUlukoni manasu ||

maguva yelugu vina mati nAlakiMchitEnu
pagavAni valanE palkegOvila
vegaTai yaMdu kataDu vInulu mUsukoMTE
mogulu valenE kappa muMchuka virahamu ||

nalinAkShi rUpu manasuna dalachabOtE
chilukugAlamai tOchenumaruDu
alase SrIvEMkaTESuDaMtalOna satigUDe
nelakoni koMDavale niliche saMtOsamu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |