ఏమిసేతునయ్య

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమిసేతునయ్య నీవు (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమిసేతునయ్య నీవు యింతటి నాయఖుండవు
మోముచూచి తొలినీకు మొహించిన దానను ||

వలపించవలె నొండె వశముగాకుండితేను
చెలరేగి ప్రియమైనం జెప్పవనిను
పిలువనంపంగవలె బిగిసి రాకుందితేను
కొలువుకు వచ్చి కొంత కొసరగావలెను ||

మెప్పించుకోవలె నొండె మించి కరగకుడితే
వుప్పతించ నోర్పుతోడ నుండవలెను
చిప్పిలబెనగంగ చేతికీ లోగాకుండతే
చెప్పినట్టిపూడిగాలు సేయంగవలెను ||

పంచుకొనవలె నొండె నవమానమున నుంటె
కొంచక పంతములిచ్చి కూడవలెను
యెంచంగ శ్రీ వేంకటేశ యేనలమేల్మంగను
పొంచి నన్నేలితివి పొగడంగవలెను ||


EmisEtunayya nIvu (Raagam: ) (Taalam: )

EmisEtunayya nIvu yiMtaTi nAyaKuMDavu
mOmuchUchi tolinIku mohiMchina dAnanu ||

valapiMchavale noMDe vaSamugAkuMDitEnu
chelarEgi priyamainaM jeppavaninu
piluvanaMpaMgavale bigisi rAkuMditEnu
koluvuku vachchi koMta kosaragAvalenu ||

meppiMchukOvale noMDe miMchi karagakuDitE
vuppatiMcha nOrputODa nuMDavalenu
chippilabenagaMga chEtikI lOgAkuMDatE
cheppinaTTipUDigAlu sEyaMgavalenu ||

paMchukonavale noMDe navamAnamuna nuMTe
koMchaka paMtamulichchi kUDavalenu
yeMchaMga SrI vEMkaTESa yEnalamElmaMganu
poMchi nannElitivi pogaDaMgavalenu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |