ఏమియు జేయగవద్దు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమియు జేయగవద్దు (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమియు జేయగవద్దు యింతలోనె మోక్షము
దీమపువిజ్ఞానమే దివ్వెత్తుఫలము ||

పాపచింత మదిలోన బారకుండా నిలిపితే
చేపట్టి దానములెల్లా జేసినంతఫలము
కోపానలములోన కోరికలు వేల్చితేనే
యేపున యజ్ఞాలు సేసి యేచినంతఫలము ||

కనకముపై యాస కాదని పోదొబ్బితేనే
తనకు వేవేలు ఘోరతపములఫలము
వనితలమోహములవల బడకుండితేనే
దినము గోటితీర్థాలు దిరిగినఫలము ||

శ్రీవేంకటేశ్వరు జేరి కొలుచుటే
ధావతిలేనియట్టితనజన్మఫలము
భావించి యాచార్యపాదపద్మమూలమే
సావదానమున సర్వశాస్త్రఫలము ||


Emiyu jEyagavaddu (Raagam: ) (Taalam: )

Emiyu jEyagavaddu yiMtalOne mOkShamu
dImapuvij~jAnamE divvettuPalamu

pApaciMta madilOna bArakuMDA nilipitE
cEpaTTi dAnamulellA jEsinaMtaPalamu
kOpAnalamulOna kOrikalu vElcitEnE
yEpuna yaj~jAlu sEsi yEcinaMtaPalamu

kanakamupai yAsa kAdani pOdobbitEnE
tanaku vEvElu GOratapamulaPalamu
vanitalamOhamulavala baDakuMDitEnE
dinamu gOTitIrthAlu diriginaPalamu

SrIvEMkaTESvaru jEri kolucuTE
dhAvatilEniyaTTitanajanmaPalamu
BAviMci yAcAryapAdapadmamUlamE
sAvadAnamuna sarvaSAstraPalamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |