ఏమిఫలము దానిన్నియును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమిఫలము దానిన్నియును (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమిఫలము దానిన్నియును దెలిసినను
సాముచేసినఫలము జయశీలుడౌటగాక ||

తానుగలిగినఫలము దయ సేయగలుగుట
మేనుగలిగినఫలము మేలెల్ల గనుట
మానుషముగలఫలము మంచివాడౌట తను
దానె తెలిసినఫలము తత్త్వపరుడౌటగాక ||

పదిలమగుకులముగలఫలము తాజదువుట
చదివినఫలం బర్థసారంబు గనుట
పొదలి శాస్త్రార్థంబు పొడగన్నఫలము మతి
దలకకిటు వేంకటేశుదాసుడౌటగాక ||


EmiPalamu dAninniyunu (Raagam: ) (Taalam: )

EmiPalamu dAninniyunu delisinanu
sAmucEsinaPalamu jayaSIluDauTagAka

tAnugaliginaPalamu daya sEyagaluguTa
mEnugaliginaPalamu mElella ganuTa
mAnuShamugalaPalamu maMcivADauTa tanu
dAne telisinaPalamu tattvaparuDauTagAka

padilamagukulamugalaPalamu tAjaduvuTa
cadivinaPalaM barthasAraMbu ganuTa
podali SAstrArthaMbu poDagannaPalamu mati
dalakakiTu vEMkaTESudAsuDauTagAka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |