ఏమిటికి చలము యెందాక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమిటికి చలము (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమిటికి చలము యెందాక
నాముల తోడుత నగవే యికను ||

బలుము లేమిటికి బచరించేవే
వలచిన దానవు వనితవు
సొలయుచు రమణుని సోదింతురటే
అలరి ఇచ్చకములాడుట గాక ||

తగవులబెట్టగ తగునటవే యిక
మగనితోడ పలుమరు నిపుడు
అగడుసేతురా అతని నింతేసి
చిగురు మోవొసగి చెలగుట గాక ||

కూడిన వేళను గుట్టు సేతురా
యీడనె శ్రీ వేంకటేశునెడ
ఆడకు వెంగెము లలమేల్మంగవు
వీడెములందుక వెలయుట గాక ||


EmiTiki calamu (Raagam: ) (Taalam: )

EmiTiki calamu yeMdAka
nAmula tODuta nagavE yikanu

balumu lEmiTiki bacariMcEvE
valacina dAnavu vanitavu
solayucu ramaNuni sOdiMturaTE
alari iccakamulADuTa gAka

tagavulabeTTaga tagunaTavE yika
maganitODa palumaru nipuDu
agaDusEturA atani niMtEsi
ciguru mOvosagi celaguTa gAka

kUDina vELanu guTTu sEturA
yIDane SrI vEMkaTESuneDa
ADaku veMgemu lalamElmaMgavu
vIDemulaMduka velayuTa gAka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |