ఏమిగల దిందు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమిగల దిందు (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమిగల దిందు నెంతపెనగిన వృథా
కాముకపుమనసునకు కడమొదలు లేదు ||

పత్తిలోపలి నూనెవంటిది జీవనము
విత్తుమీదటి పొల్లువిధము దేహంబు
బత్తిసేయుట యేమి పాసిపోవుట యేమి
పొత్తులసుఖంబులకు పొరలుటలుగాక ||

ఆకాశపాకాశ మరుదైనకూటంబు
లోకరంజకంబు తమలోని సమ్మతము
చాకిమణుగులజాడ చంచలపుసంపదలు
చేకొనిననేమి యివి చెదిరినను నేమి ||

గాదెపోసినకొలుచు కర్మిసంసారంబు
వేదువిడువనికూడు పెడమాయబదుకు
వేదనల నెడతెగుట వేంకటేశ్వరుకృపా
మోదంబు వడసినను మోక్షంబు గనుట ||


Emigala diMdu (Raagam: ) (Taalam: )

Emigala diMdu neMtapenagina vRuthA
kAmukapumanasunaku kaDamodalu lEdu

pattilOpali nUnevaMTidi jIvanamu
vittumIdaTi polluvidhamu dEhaMbu
battisEyuTa yEmi pAsipOvuTa yEmi
pottulasuKaMbulaku poraluTalugAka

AkASapAkASa marudainakUTaMbu
lOkaraMjakaMbu tamalOni sammatamu
cAkimaNugulajADa caMcalapusaMpadalu
cEkoninanEmi yivi cedirinanu nEmi

gAdepOsinakolucu karmisaMsAraMbu
vEduviDuvanikUDu peDamAyabaduku
vEdanala neDateguTa vEMkaTESvarukRupA
mOdaMbu vaDasinanu mOkShaMbu ganuTa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |