ఏమరక తలచరో యిదే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమరక తలచరో (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమరక తలచరో యిదే చాలు
కామించినవియెల్ల గక్కున కలుగు ||

దురితములెల్ల దీరు దుఃఖములెల్ల నణుగు
హరియని వొకమాటు అన్నాజాలు
సురలు పూజింతురు సిరులెల్ల జేరును
మరుగురుని నామమటు పేరుకొన్నజాలు ||

భవములన్నియుబాయు పరము నిహముజేరు
ఆవల నారాయణ యన్నాజాలు
భువి యెల్లా దానేలు పుణ్యములన్నియు జేరు
తవిలి గోవిందునాత్మ దరచిన జాలు ||

ఆనందము గలుగు నజ్ఞానమెల్లబాయు
ఆనుక శ్రీ వేంకటేశ యన్నాజాలు
యీనెపాన నారదాదులిందరు నిందకు సాక్షి
దానవారి మంత్ర జపతపమే చాలు ||


Emaraka talacarO (Raagam: ) (Taalam: )

Emaraka talacarO yidE cAlu
kAmiMcinaviyella gakkuna kalugu

duritamulella dIru duHKamulella naNugu
hariyani vokamATu annAjAlu
suralu pUjiMturu sirulella jErunu
maruguruni nAmamaTu pErukonnajAlu

BavamulanniyubAyu paramu nihamujEru
Avala nArAyaNa yannAjAlu
Buvi yellA dAnElu puNyamulanniyu jEru
tavili gOviMdunAtma daracina jAlu

AnaMdamu galugu naj~jAnamellabAyu
Anuka SrI vEMkaTESa yannAjAlu
yInepAna nAradAduliMdaru niMdaku sAkShi
dAnavAri maMtra japatapamE cAlu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |