ఏమని వర్ణించునుకో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమని వర్ణించునుకో (రాగం: ఆరభి) (తాళం : తిశ్రం)

ప : ఏమని వర్ణించునుకో ఇంక పురాణములెల్ల
వేమారు కొత్తలాయె విశ్వలోకపతికి

చ : పాలజలనిధిలోన పలుమారు తేలగాను
నీలవర్ణమెల్లబోయి నిండు తెలుపైనట్టు
మేలిమి కప్పురకాపు మేననిండ నించగాను
పోలికె వేరొక్కటాయె పురుషోత్తమునికీ

చ : వేడుక కాళిందిలోన వేమారు నీదగాను
ఆడనే కమ్మర నలుపైనట్టు
తోడనే తట్టుపునుగు తొప్పదోగ నించగాను
జాడ వేరొక్కటాయె సర్వేశ్వరునికీ

చ : అలమేలుమంగ నుఱమందునే నిలుపగాను
అలరి బంగారు వర్ణమైనట్టు
నలుగడ సొమ్ములతో నానావర్ణములు
నిలిచె శ్రీవేంకటనిలయమూరితికీ


Emani varNimcunukO (Raagam: ) (Taalam: )

pa : Emani varNimcunukO inka purANamulella
vEmAru kottalAye viSwalOkapatiki

ca : pAlajalanidhilOna palumAru tElagAnu
nIlavarNamellabOyi nimDu telupainaTTu
mElimi kappurakApu mEnanimDa nimcagAnu
pOlike vErokkaTAye purushOttamunikI

ca : vEDuka kALimdilOna vEmAru nIdagAnu
ADanE kammara nalupainaTTu
tODanE taTTupunugu toppadOga nimcagAnu
jADa vErokkaTAye sarvESwarunikI

ca : alamElumanga nu~ramandunE nilupagAnu
alari bamgAru varNamainaTTu
nalugaDa sommulatO nAnAvarNamulu
nilice SrIvEmkaTanilayamUritikI

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |