ఏమని పొగడేమిదె నీరమణిని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమని పొగడేమిదె (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమని పొగడేమిదె నీరమణిని
కోమలపు వయసు కోకిలవాణి ||

దొంతలు వెట్టీ తోడనె వలపులు
కొంతపు చూపుల కోమలి
సంతనసేసి సరసపు మాటల
వింత వేడుకల వెన్నెల పతిమ ||

విందులు చేసి వేమరు ప్రియములు
కందువ నవ్వులు కలకంఠి
బిందెల నించి పెకగు సిగ్గులు
మందె మేళముల మదనుని శరము ||

పైరులు విత్తీబలు తమకంబుల
మేరతో రతినలమేల్మంగ
ఈరీతి శ్రీవేంకటేశ నిన్నెనసె
సారెపు గుణముల జమళిమెరుంగుల ||


Emani pogaDEmide (Raagam: ) (Taalam: )

Emani pogaDEmide nIramaNini
kOmalapu vayasu kOkilavANi

doMtalu veTTI tODane valapulu
koMtapu cUpula kOmali
saMtanasEsi sarasapu mATala
viMta vEDukala vennela patima

viMdulu cEsi vEmaru priyamulu
kaMduva navvulu kalakaMThi
biMdela niMci pekagu siggulu
maMde mELamula madanuni Saramu

pairulu vittIbalu tamakaMbula
mEratO ratinalamElmaMga
IrIti SrIvEMkaTESa ninnenase
sArepu guNamula jamaLimeruMgula


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |