ఏమని పొగడుదుమే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమని పొగడుదుమే (రాగం:ఆభేరి ) (తాళం :ఆదితాళం )

ఏమని పొగదుడుమే యికనిను
ఆమని సొబగుల అలమేల్మంగ ||

తెలికన్నుల నీ తేటలే కదవే
వెలయగ విభునికి వెన్నెలలు
పులకల మొలకల పొదులివి గదవే
పలుమరు పువ్వుల పానుపులు ||

తియ్యపు నీమోవి తేనెలే కదవే
వియ్యపు రమణుని విందులివి
ముయ్యక మూసిన మొలక నవ్వు గదె
నెయ్యపు గప్పురపు నెరి బాగాలు ||

కైవసమగు నీ కౌగిలే కదవే
శ్రీ వేంకటేశ్వరు సిరి నగరు
తావు కొన్న మీ తమకములే కదే
కావించిన మీ కల్యాణములు ||


Emani pogaDudumE (Raagam: ) (Taalam: )

Emani pogaDudumE yikaninu
Amani sobagula alamelmaMga

telikannula nI tETalE kadavE
velayaga viBuniki vennelalu
pulakala molakala pAdulivi gadavE
palumaru buvvula pAnupulu

tiyyapu nImOvi tEnelE kadavE
viyyapu ramaNuni viMdulivi
muyyaka mUsina molaka navvu gade
neyyapu gappurapu neri bAgAlu

kaivasamagu nI kaugilE kadavE
SrI vEMkaTESvaruni siri nagaru
tAvu konna mI tamakamulE kadE
kAviMcina kalyANamulu


బయటి లింకులు[మార్చు]

Emani-Pogadudume-SJ

YEMANI-POGADUDUME-MBK

emanipogadudume-BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |