ఏమని పొగడుదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమని పొగడుదు (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమని పొగడుదు ఇట్టి నీగుణము
యీ మహిమకు ప్రతి యితరులు కలరా

నిండెను జగముల నీ ప్రతాపములు
చెండిన బాణునిచేతులతో
కొండలంతలై కుప్పలు వడియెను
వండ(దరగు రావణుతలలయి(లు?)

పూడెనుజలధులు పొరి(గోపించిన
తోడ బ్రహ్మాండము తూటాయ
చూడ పాతాళాము చొచ్చె బలీంద్రుడు
కూడిన కౌరవకులములు నడ(గె

యెత్తితివి జవము లీరేడు నొకపరి
యిత్తల నభయం బిచ్చితివి
హత్తిన శ్రీవేంకటాధిప నీకృప
నిత్తెమాయె నీనిజదాసులకు


Emani pogaDudu (Raagam: ) (Taalam: )

Emani pogaDudu iTTi nIguNamu
yI mahimaku prati yitarulu kalarA

niMDenu jagamula nI pratApamulu
cheMDina bANunichEtulatO
koMDalaMtalai kuppalu vaDiyenu
vaMDa(daragu rAvaNutalalayi(lu?)

pUDenujaladhulu pori(gOpiMchina
tODa brahmAMDamu tUTAya
chUDa pAtALAmu chochche balIMdruDu
kUDina kauravakulamulu naDa(ge

yettitivi javamu lIrEDu nokapari
yittala nabhayam bichchitivi
hattina SrIvEMkaTAdhipa nIkRpa
nittemAye nInijadAsulaku


బయటి లింకులు[మార్చు]

EmaniPogadudu_SrirangamGopalaratnam

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |