ఏమందురు యీమాటకు నిందరూ నిన్ను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
(రాగం: వరాళి) (తాళం : )

ఏమందురు యీమాటకు నిందరూ నిన్ను
నీమాయ యెంతైనా నిన్ను మించవచ్చునా

నేను నిన్ను గొలిచితి నీవు నన్ను నేలితివి
పాని పంచేంద్రియాలేల పనిగొనీవి
కానిలేనిబంట్ల దేరకాండ్లు వెట్టిగొనగ
దానికి నీ కూరకుండ ధర్మమా సర్వేశ్వరా

పుట్టించినాడవు నీవు పుట్టినవాడను నేను
వట్టి కర్మమేల నన్ను బాధపెట్టీని
వొట్టినసొమ్ముకు వేరొకరు చేయిచాచితే
తట్టి నీవు వహించుకోదగదా సర్వేశ్వరా

యెదుట నీవు గలవు యిహములో నే గలను
చెదరినచిత్తమేల చిమ్మిరేచీని
అదన శ్రీవేంకటేశ ఆరితేరినట్టినన్ను
వదలక రక్షించుకో వన్నెగా సర్వేశ్వరా


Aemamduru yeemaataku (Raagam: ) (Taalam: )

Aemamduru yeemaataku nimdaroo ninnu
Neemaaya yemtainaa ninnu mimchavachchunaa

Naenu ninnu golichiti neevu nannu naelitivi
Paani pamchaemdriyaalaela panigoneevi
Kaanilaenibamtla daerakaamdlu vettigonaga
Daaniki nee koorakumda dharmamaa sarvaesvaraa

Puttimchinaadavu neevu puttinavaadanu naenu
Vatti karmamaela nannu baadhapetteeni
Vottinasommuku vaerokaru chaeyichaachitae
Tatti neevu vahimchukodagadaa sarvaesvaraa

Yeduta neevu galavu yihamulo nae galanu
Chedarinachittamaela chimmiraecheeni
Adana sreevaemkataesa aaritaerinattinannu
Vadalaka rakshimchuko vannegaa sarvaesvaraa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |