ఏమంటి వేమంటి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమంటి వేమంటి (రాగం: ) (తాళం : )

ప : ఏమంటి వేమంటి వెరగనేను - ఓ
కామిని నీకిప్పుడైన కానవచ్చెగా

చ : వేలతలుపు మీటిన విటుడెవ్వడే - ఓ
తాలిమి నేనే మాధవుడను
వాలిన మాధవుడవంటే వసంతుడవా - కాదే
గాలింపు చక్రముచేత కలవాడనే

చ : ధర చక్రివైతే కుమ్మరవాడవా - కాదే
సిరుల భూమి ధరించినవాడనే
శిరసున భూమిమోచే శేషుడవా - కాదే
అరయ నిన్నియునేలే హరినే నేను

చ : వంతులకు హరివైతే వానరమవా - నీ
మంతనపు లక్ష్మీ రమణుడనేను
ఇంతయేల శ్రీవేంకటేశుడ ననగరాదా - తొల్లి
అంతేపో నామారు నీవంటివిగదవే


EmaMTi vEmaMTi (Raagam: ) (Taalam: )

pa : EmaMTi vEmaMTi veraganEnu - O
kAmini nIkippuDaina kAnavaccegA

ca : vElatalupu mITina viTuDevvaDE - O
tAlimi nEnE mAdhavuDanu
vAlina mAdhavuDavaMTE vasaMtuDavA - kAdE
gAliMpu cakramucEta kalavADanE

ca : dhara cakrivaitE kummaravADavA - kAdE
sirula BUmi dhariMcinavADanE
Sirasuna BUmimOcE SEShuDavA - kAdE
araya ninniyunElE harinE nEnu

ca : vaMtulaku harivaitE vAnaramavA - nI
maMtanapu lakShmI ramaNuDanEnu
iMtayEla SrIvEMkaTESuDa nanagarAdA - tolli
aMtEpO nAmAru nIvaMTivigadavE


బయటి లింకులు[మార్చు]

[ఏమంటి వేమంటి ]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |