ఏనోరువెట్టుక నిన్ను నేమని కావుమందును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏనోరువెట్టుక నిన్ను (రాగం: ఆహిరి) (తాళం : )

ఏనోరువెట్టుక నిన్ను నేమని కావుమందును
నే నిన్ను దలచినది నిమిషమూ లేదు

పాయమెల్ల సంసారముపాలే పడితిగాని
చేయార నీసేవ నే జేసుట లేదు
కాయమెల్ల కాంతలకే కడుశేషమాయగాని
నీయవసరములందు నేనొదుగలేదు.

చిత్తము ఆసలపాలే సేసి బదికితి గాని
హత్తి నిన్ను ధ్యానము సేయగలేదు
సత్తెపునానాలుకెల్ల చవుల కమ్మితిగాని
మత్తిలి నీర్తనము మరపుటా లేదు.

పుట్టుగెల్లా నజ్ఞానముపొంతనే వుంటిగాని
వొట్టి నీవిజ్ఞానము నొల్లనైతిని
యెట్టు నన్ను మన్నించితి విందుకే పో వెరగయ్యీ
నెట్టన శ్రీవేంకటేశ నిన్నడుగా లేదు.


Aenoruvettuka (Raagam:Aahiri ) (Taalam: )

Aenoruvettuka ninnu naemani kaavumamdunu
Nae ninnu dalachinadi nimishamoo laedu

Paayamella samsaaramupaalae paditigaani
Chaeyaara neesaeva nae jaesuta laedu
Kaayamella kaamtalakae kadusaeshamaayagaani
Neeyavasaramulamdu naenodugalaedu.

Chittamu aasalapaalae saesi badikiti gaani
Hatti ninnu dhyaanamu saeyagalaedu
Sattepunaanaalukella chavula kammitigaani
Mattili neertanamu maraputaa laedu.

Puttugellaa naj~naanamupomtanae vumtigaani
Votti neevij~naanamu nollanaitini
Yettu nannu mannimchiti vimdukae po veragayyee
Nettana sreevaemkataesa ninnadugaa laedu.


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.com/2012/01/annamayya-samkirtanalu-tatwamulu.html


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |