ఏది చూచిన తమకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏది చూచిన (రాగం: ) (తాళం : )

ఏది చూచిన తమకు యిన్నియును నిటువలెనె
వేదు విడిచిన కూడు వెదికినను లేదు ||

ఏకాంత సౌఖ్యములు ఎక్కడివి ప్రాణులకు
పై కొన్న దుఃఖముల పాలుపడి గాకా
ఏకమగు పుణ్యంబు లేడగల విందరికి
గై కొన్న దురితములు కలపాటి గాక ||

హితవైన మమకార మెందుగల దిందరికి
ప్రతిలేని విరహ తాపము కొలది గాకా
మతిలోని వేడుకలు మరియేవి మనుజులకు
జితమైన దైవ మిచ్చిన పాటిగాక ||

ఇరవైన దైవ కృప ఏల దొరకును తమకు
పరమైన కర్మంబు పరిపాటి గాక
ఎరవైన పెను బంధమేల వీడును నాత్మ
తిరు వేంకటేశు కృప తిరమైన గాక ||


Edi cUcina (Raagam: ) (Taalam: )


Edi cUcina tamaku yinniyunu niTuvalene
vEdu viDicina kUDu vedikinanu lEdu

EkAMta sauKyamulu ekkaDivi prANulaku
pai konna duHKamula pAlupaDi gAkA
Ekamagu puNyaMbu lEDagala viMdariki
gai konna duritamulu kalapATi gAka

hitavaina mamakAra meMdugala diMdariki
pratilEni viraha tApamu koladi gAkA
matilOni vEDukalu mariyEvi manujulaku
jitamaina daiva miccina pATigAka

iravaina daiva kRupa Ela dorakunu tamaku
paramaina karmaMbu paripATi gAka
eravaina penu baMdhamEla vIDunu nAtma
tiru vEMkaTESu kRupa tiramaina gAka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |