ఏది చూచినను గడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏది చూచినను (రాగం: ) (తాళం : )

ఏది చూచినను గడు నిటువంటిసోయగములే
మేదినికి గిందుపడి మిన్నందనేలా ||

కరిరాజుగాంచిన కరుణానిధివి నీవు
అరిది నరసింహరూపైతివేలా
వురగేంద్రశయనమున నుండి నీవును సదా
గరుడవాహనౌడవై గమనించరాదా ||

పురుషోత్తమఖ్యాతి బొదలి యమృతము వంప
తరుణివై వుండ నిటు దైన్యమేలా
శరణాగతులకు రక్షకుడవై పాము నీ
చరణములకిందైన చలముకొననేలా ||

దేవతాధిపుడవై దీపించి యింద్రునకు
భావింప తమ్ముడన బరగితేలా
శ్రీవేంకటాచలస్థిరుడవై లోకముల
జీవకోట్లలోన జిక్కువడనేలా ||


Edi cUcinanu (Raagam: ) (Taalam: )

Edi cUcinanu gaDu niTuvaMTisOyagamulE
mEdiniki giMdupaDi minnaMdanElA

karirAjugAMcina karuNAnidhivi nIvu
aridi narasiMharUpaitivElA
vuragEMdraSayanamuna nuMDi nIvunu sadA
garuDavAhanauDavai gamaniMcarAdA

puruShOttamaKyAti bodali yamRutamu vaMpa
taruNivai vuMDa niTu dainyamElA
SaraNAgatulaku rakShakuDavai pAmu nI
caraNamulakiMdaina calamukonanElA

dEvatAdhipuDavai dIpiMci yiMdrunaku
BAviMpa tammuDana baragitElA
SrIvEMkaTAcalasthiruDavai lOkamula
jIvakOTlalOna jikkuvaDanElA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |